APIE PROJEKTĄ

KYR PROJEKTAS

KYR projektu siekiama gerinti dirbančiųjų migrantų supratimą ir žinias apie jų teises darbe – mokyti apie ES darbo teisę bei apie konkrečios šalies įstatymus ir pagalbos sistemas.

KYR parengs siūlymus ir būdus, kaip bendrauti su dirbančiaisiais migrantais, naudojant elektroninės erdvės priemones bei tos grupės narių mentorystę. Informacija migrantams bus pateikiama bendradarbiaujant su apmokytais jų grupės nariais, 3-5 konkrečioje ES šalyje aktualiomis dirbančiųjų migrantų kalbomis.

Projektas suteiks migrantams žinių apie darbo įstatymus ir gebėjimų jais remtis. Galinis tikslas - rinkti gerąją patirtį ir sukurti būdus, kuriuos vėliau būtų galima taikyti ir tobulinti, siekiant pasiekti ir apmokyti naujas migrantų grupes.

TIKSLINĖ GRUPĖ
KYR projektu siekiama patobulinti ir plėtoti įvairias visuomenės iniciatyvas, pvz., tokias kaip patikrinimai darbo vietoje, skatinant ir didinant visuomenės, atsakingų asmenų, darbdavių bei dirbančiųjų informuotumą apie nacionalinius ir Europos įstatymus bei reglamentus dėl darbuotojų teisių. Taip pat projektu siekiama mokyti dirbančiuosius migrantus apie jų teises darbe.

REZULTATAI
• Naujų įgūdžių ir kompetencijų įgijimas darbo įstatymų srityje;
• paramos būdai dirbantiesiems migrantams;
• aktyvesnis migrantų dalyvavimas visos Europos migrantų paramos tinkle;
• didinamas informuotumas apie dirbančiųjų migrantų padėtį ir iššūkius;
• darbuotojų įgalinimas;
• saugios darbo aplinkos kūrimas.

TRUKMĖ
Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Pradžia – 2019 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2021 metų rugpjūčio 31.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal "Erasmus +" programą – KA2 strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje.

INTELEKTINIAI PRODUKTAI

O1 Poreikio tyrimas
Poreikio tyrimu siekiama įvertinti ir rinkti informaciją apie dirbančiųjų migrantų teisių užtikrinimo bei paslaugų/paramos jiems teikimo poreikį ir esamą situaciją.
O2 Dirbančiųjų migrantų mokymo programa
Turinys parengtas bendradarbiaujant su tiksline grupe – migrantais.
O3 Vaizdo klipų „Žinok savo teises“ gamyba
KYR partnerystė sukurs vaizdo klipus, kuriuose migrantų atstovų arba animacijos pagalba bus pateikiama įvairioms migrantų grupėms aktuali informacija.
O4 Bandomieji mokymai
Partneriai kiekvienoje šalyje atrinks 8–10 dvikalbius migrantus, kurie dalyvaus mentorystės mokymuose.
O5 Mokymų platforma „Žinok savo teises“
Su projekto rezultatais bus galima susipažinti e-platformoje „Žinok savo teises“. Tai bus projekto veiklos centras, pradedant paprasta projekto informacine svetaine prasidėjus projektui, or išvystant ją iki atvirųjų švietimo išteklių įvairiomis Europos sąjungoje dirbančiųjų migrantų kalbomis.

PARTNERSHIP

Einurd, Iceland

Key activities of Einurd include projects related to community and strategy development, innovation and financing. Prior experience lies in tourism marketing, innovation training, conference preparation, investment and financing, international cooperation, proposal writing, vocational training, adult education, engineering and financial management.

Visit a website

VEREIN MULTIKULTURELL, Austria

Regional planning and development, Social inclusion and equal opportunities

Visit a website

Center for Social Innovation (CSI), Cyprus

Center for Social Innovation is focusing on developing and introducing disruptive solutions to systemic social, education and economic problems. The interaction at the stakeholder layer is achieved through brainstorming, field research and focus groups and at the scientific level is done through literature and scientific research reviews.

Visit a website

Jafnréttishús, Iceland

Equality Centre is an organization that offers   services in interpreting, counseling,  volunteer work,   language, computer, self motivating, swimming courses., we mostly emphasize on immigrants, adult learners and helping women and children.

Visit a website

Social Innovation Fund (SIF), Lithuania

Social Innovation Fund works in many different spheres such as democracy building, women’s human rights, gender equality and diversity, as well as social inclusion of socially disadvantaged groups (unemployed, disabled, immigrants, youth-drug users, women survivors of domestic violence, trafficking and prostitution, etc.).

Visit a website

ACCIÓN LABORAL, Spain

ACCIÓN LABORAL since 2018 is committed with the UN Global Compact and its 10 principles, on human rights, labor, environment and anti-corruption, which we intend to implement as part of companies strategy and activities.

Visit a website

Asociación Caminos, Spain

Caminos provides an experienced operating staff and a board, working with different targets groups in various educational and participatory settings. Our main activities are in the field of adult education and youth work.

Visit a website