REZULTATAI

INTELEKTINIAI PRODUKTAI

O1 Poreikio tyrimas

Poreikio tyrimu siekiama įvertinti ir rinkti informaciją apie dirbančiųjų migrantų teisių užtikrinimo bei paslaugų/paramos jiems teikimo poreikį ir esamą situaciją.

Lietuvos darbo įstatymų ir užimtumo politikos analizės ir socialinių dalininkų interviu migrantų atžvilgiu nacionalinės ataskaitos santrauka

O2 Dirbančiųjų migrantų mokymo programa

Turinys parengtas bendradarbiaujant su tiksline grupe – migrantais.

Mokymo programa

O3 Vaizdo klipų „Žinok savo teises“ gamyba

KYR partnerystė sukurs vaizdo klipus, kuriuose migrantų atstovų arba animacijos pagalba bus pateikiama įvairioms migrantų grupėms aktuali informacija.

O4 Bandomieji mokymai

Partneriai kiekvienoje šalyje atrinks 8–10 dvikalbius migrantus, kurie dalyvaus mentorystės mokymuose.

O5 Mokymų platforma „Žinok savo teises“

Su projekto rezultatais bus galima susipažinti e-platformoje „Žinok savo teises“. Tai bus projekto veiklos centras, pradedant paprasta projekto informacine svetaine prasidėjus projektui, or išvystant ją iki atvirųjų švietimo išteklių įvairiomis Europos sąjungoje dirbančiųjų migrantų kalbomis.

SKLAIDOS RENGINIAI

5 sklaidos renginiai (E1-E5) bus organizuojami projekto partnerinėse šalyse, siekiant pristatyti informaciją apie projekto veiklas ir rezultatus dirbantiesiems migrantams, darbdaviams, įvairių organizacijų, užimtumo bei konsultavimo tarnybų, švietimo, socialinių paslaugų bei mediacijos centrų atstovams, dirbantiems su migrantais.

Sklaidos renginiai vyks 2020 metų kovo- balandžio mėnesiais.

Baigiamoji KYR konferencija planuojama 2021 metų birželį.