REZULTATAI

INTELEKTINIAI PRODUKTAI

O1 Poreikio tyrimas

Poreikio tyrimu siekta įvertinti ir rinkti informaciją apie dirbančiųjų migrantų teisių užtikrinimo bei paslaugų/paramos jiems teikimo poreikį ir esamą situaciją.

Lietuvos darbo įstatymų ir užimtumo politikos analizės ir socialinių dalininkų interviu migrantų atžvilgiu nacionalinės ataskaitos santrauka

O2 Dirbančiųjų migrantų mokymo programa

Turinys parengtas bendradarbiaujant su tiksline grupe – migrantais.

Mokymo programa

O3 Vaizdo klipų „Žinok savo teises“ gamyba

Vaizdo klipų „Žinok savo teises“ gamyba – KYR partnerystėje sukurti vaizdo klipai, kuriuose animacijos pagalba įvairiomis kalbomis pateikiama migrantams aktuali informacija.

O4 Bandomieji mokymai

Kiekvienoje šalyje atrinkti ir mentorystės apmokyti 8–10 dvikalbiai migrantai.

O5 Informacinė platforma „Žinok savo teises“

Su projekto rezultatais galima susipažinti informacinėje platformoje „Žinok savo teises“. Informacinė platforma – tai projekto veiklos centras, projekto pradžioje pradėta kaip paprasta projekto informacijos svetainė, vėliau ją išvystant iki atvirųjų švietimo išteklių įvairiomis Europos sąjungoje dirbančiųjų migrantų kalbomis.

SKLAIDOS RENGINIAI

5 sklaidos renginiai (E1-E5) organizuojami projekto partnerinėse šalyse, siekiant pristatyti informaciją apie projekto veiklas ir rezultatus dirbantiesiems migrantams, darbdaviams, įvairių organizacijų, užimtumo bei konsultavimo tarnybų, švietimo, socialinių paslaugų bei mediacijos centrų atstovams, dirbantiems su migrantais.

Sklaidos renginių laikas – 2021 metų rugsėjo ir spalio mėn.

Baigiamoji KYR konferencija vyks Reikjavike, 2021 metų spalio mėn.